Čo od nás môžete očakávať?                       

   naše zariadenie poskytuje profesionálnu starostlivosť o deti vo veku od 4 mesiacov do 3 rokov v pracovné dni od 6.30h do 16.30h
   vstup do detského zariadenia je veľkou zmenou v spôsobe života dieťaťa, preto je prijímanie detí v našom zariadení rozplánované              tak, aby bol dieťaťu zabezpečený individuálny prístup
   režim dňa detí vychádza z vekových osobitostí, tomuto režimu zodpovedajú harmonogramy práce sestier
  deti vedieme podľa zrelosti k samostatnosti, sebaobsluhe, k rozvoju jemnej a hrubej motoriky, jednou z foriem výchovnej práce je              výchovné zamestnanie
   vyučujeme anglický jazyk pre najmenších formou hier